LUG

(redirected from Lugus)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.

lug

[ləg]
(design engineering)
A projection or head on a metal part to serve as a cap, handle, support, or fitting connection.

lug

lugs, 1
1. In electric wiring, a device for terminating a wire or cable; the lug is bolted to an electric terminal.
2. A small projection attached to any member or component for use in handling, assembling, or installing.

LUG

LUG

(1) (Linux Users Group) A formal or informal organization of Linux users who gather together virtually or in person to exchange information and resources. Some groups maintain mailing lists and send out newsletters for their members. For more information and a list of international user links, visit www.linux.org/groups.

(2) (Logic Users Group) A large and well established online community that maintains Web forums and resources for Apple's Logic Pro MIDI sequencer and other related audio hardware and software from Apple. For more information, visit www.logic-users.org and www.apple.com/logicpro.
References in periodicals archive ?
He was Lugus mayor in 2001-2004, 2004-2007 and 2007-2010.
VAaAaAeA ib-olla oli aastatel 1211-1223 kristlased olnud viljandlas lugu leidnud kuulsusetu lAaAaAeA pu ja Riia misjoni eduloo kirjutamise aja polnud selles enam midagi, mis vAaAaAeAnAaAaAeAnrinuks Henriku poolt talletam (65)
Eriti ilmekalt kirjeldab ta lugu elamispinna saamisest Tallinnas, kus tuli alustada uhiselamu kahetoalisest sektsioonist, milles elas kolm inimest.
Uleskutse avaldati suuremates eesti- ja venekeelsetes Eesti paevalehtedes ning esimese aasta lopuks laekus sadakond lugu "monelehekuljelistest kokkuvotetest kuni pohjalike autobiograafiateni".
aastal Vologda oblastis sundinud mehe lugu, mis tervikuna valjendabki ebaoiglustunnet.
Ei piirduta vaid sundmuste esitamisega: lugu saab tervikuks ajapikku ja teistelt kuuldu kaudu, olles avatud ka edaspidistele muutustele.
Aastatel 2004-2005 toimunud kogumisaktsiooni kaigus laekus Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) fondidesse 50 kasikirjalist voi arvutil vormistatud lugu Venemaal sundinud eestlastelt, sealhulgas olid vaid nelja too autorid Siberis sundinud.
aastal, kaheksa aastat parast Saksamaa uhendamist, juba teadis: Saksamaa oli Otto von Bismarcki loodud riik ja selle ajalugu pole mitte midagi muud kui lugu sellest, kuidas see keskajast alates kujunes.
Sama lugu on ka nahtusega, mida naiteks meie rahvuslikus historiograafias ja maailmast arusaamisel uldse on eestilikkusena kasit-letud.
Tegemist ei ole uhe kinnistunud folkloorizanriga, vahel raagitakse lugu pajatusevormis, vahel muistendina, aga sageli on esitatu kokkusurutud jutt voi fragment jutust.
Eestis praegu tuntud jutud seostuvad sageli moisahoonetega, vahel ka moisnikega, kui nendega haakuv lugu on meeldejaav.
55) Siinkohal meenub lugu lapseootel naisest, kes "rahvavaenlase" perekonnaliikmena Siberisse viidi, ulejaanud perel aial-ammal ja nende poegadel--onnestus kuuditamisest korvale jaada.