lune

(redirected from Luned)
Also found in: Dictionary.

lune

[lün]
(mathematics)
A section of a plane bounded by two circular arcs, or of a sphere bounded by two great circles.

lune

A tapering wedge-shaped unit forming the covering of a hemisphere.
References in periodicals archive ?
Rhaid cyfaddef, does dim geiriau y medraf eu pledu at bapur fel hyn sydd yn mynd i wneud cyfiawnder a gwaith celf Luned Rhys Parri.
The presenter learned Welsh after meeting wife Luned, who comes from Hendy, at university.
Luned Mair from Llanwenog won the Eisteddfod chair.
Luned was presented with her award by Sports Minister Gerry Sutcliffe.
Graduate Luned, 23, has seen a stampede of drinkers empty the cellars of Cardiff's newest pub in less than a week.
Luned researched, shot, directed and scripted the film last year after winning Channel 4's First Cut competition for emerging directors.
It is the third time that Manon Steffan Ros has achieved success in the awards, with Luned Aaron winning the award for her first book.
Luned Jones Mae dros filiwn o dai wedi cael eu difrodi neu eu dinistrio gan y llifogydd ac mae'n amhosib cysylltu bron i 800,000 o bobl yn y llefydd sydd wedi cael eu heffeithio waethaf sy'n golygu fod gwaith Luned yn anodd iawn.
Cyfeiria Luned yn ei llythyr o Hafod Risgl, Trelew, Medi 1873, fod Llew ei nai yn cydfyw a merch o dras yr Indiaid mewn lle o'r enw Eryri.
Yn ystod ei thair blynedd gydag Oxfam Cymru, mae Luned, 31, wedi gweithio yn Sierra Leone a Zambia.
Mae Luned Jones, o Gaerdydd, yn gweithio i Oxfam Cymru a heno cawn ei dilyn wrth iddi gydlynu'r ymdrechion i helpu rhai o'r 17 miliwn o bobl sydd wedi'u heffeithio gan y llifogydd diweddar.