Mga


Also found in: Financial, Acronyms, Wikipedia.

MGA

(1) (Monochrome Graphics Adapter) A Hercules-compliant graphics card. See Hercules Graphics.

(2) (Matrox Graphics Accelerator) A trade name for earlier graphics cards from Matrox Graphics Inc., Dorval, Quebec; for example, the MGA Millennium.

Mga

 

an urban-type settlement in Leningrad Oblast, RSFSR. A junction for railroad lines to Leningrad, Volkhov, Gatchina, and Kaliazin. Located 50 km southeast of Leningrad, with which it is linked by highway. Population, 10,600 (1970). Railroad transport enterprises and a plant making reinforced-concrete items are located there. During the Great Patriotic War of 1941-45, fascist German troops captured Mga on Aug. 31, 1941, cutting off the last railroad linking Leningrad with the center of the country. The settlement was liberated on Jan. 21, 1944.

References in periodicals archive ?
Mayroon ding credible at non-conflicted pathologists ang PAO upang makumpleto ang eksaminasyon ng mga tissues na kailangan sa forensic analysis,' she said.
Actually, nabigla din ako kasi dati hindi ako masyadong mahilig sa mga bata.
Kasama po ang mga farm owners at personnel sa laban kontra sa bird flu, at nananawagan po ako sa kanila na i-report agad sa mga kinauukulan ang mga kaso ng bird flu, kahit na suspetsado pa lang.
That both Mattel and MGA claimed they stole each other's trade secrets isn't enough to render MGA's counterclaim compulsory," the 9th Circuit wrote in its decision.
Bratz and its ownership has always belonged to MGA and was built with the hard work and ingenuity of MGA employees," he said.
This is really a great victory for all the entrepreneurs around the world, for MGA employees, for my family and more importantly, for all the immigrants who come to this country to pursue the American dream," said MGA founder/CEO Isaac Larian.
Sa ating mga kababayan, huwag ho kayong mag-alala kasi malaking maitutulong nito lalo na sa karamihan , mga around 90 percent ng ating mga manggagawa ay nagsu-sweldo ng P21, 000 and below, so ito po malaking ganansiya dahil exempted na sa tax, so yung take home pay nila maiuuwi na nila lahat at yung dating tina-tax na around P6,000 to P7,000 maiuuwi na rin nila ngayon at ang mga presyo naman ng mga pangunahing bilihin ay wala ho tayong inaasahang pagtaas dahil base po sa computation ay hindi po talaga tataas, if ever singko sentimos lamang pero normally ho yun 'di na ginagalaw ng mga tindahan at mga manufacturer,' Lopez said.
Sa isip ko po: parang orkestra ang mga sangay ng pamahalaan.
MGA for its part called the judge's order a "step in the right direction to right the wrongs of Mattel's criminal acts.
Pero alam ko na sa susunod na taon, sa tulong ng Diyos, muling matutuwa ang mga fans at muli nila akong maipagmamalaki .