Märjamaa

(redirected from Marjamaa)

Märjamaa

 

an urban-type settlement in the Rapla Raion, Estonian SSR. It is situated on the highway between Tallinn and Pärnu, 65 km from Tallinn and 27 km west of the Rapla railroad station. Industries include the production of furniture and knitwear, as well as the repair of tractors.

References in periodicals archive ?
February 3, Jazz Concert by Mairo Marjamaa Quartet, Jazz Club Theatre NO99, Tallinn
These rocks comprise the quite large Marjamaa (1629 [+ or -] 7 Ma) and Naissaare (1624 [+ or -] 10 Ma) intrusions, three smaller (Neeme, Ereda and Taebla) K-rich granite stocks in northern Estonia and the Abja quartz monzodiorite in the south (Ramo et al.
4) Poide Randvere (AI 3895: 242), Essu (AM 83: 221), Kihelkonna Kurevere (AI 4368: 140), LUganuse Kalmeistri (AI 4183), Ambla Lehtse (AI 3937), Simuna Rohu (AM 107: 2), Saaremaa (AIK 85: 116), Marjamaa Lumandu (AM 369: 38), Poide Viltina (AI 3884: 1537).
The 1680 map of the Vaimoisa estate in Marjamaa Parish has a cross-tree into which a cross that was not a boundary mark had been cut (EAA 1.
7) Johvi Vea nagu vene kelku (= midagi enda jarel lohistama) 'Pull along like a Russian sledge (= drag something or someone)'; Marjamaa Veab ikke kelku ka vahel (= valetab) 'He does pull the sledge (i.
10 parishes in Estonia with the biggest amount of cattle in 2005 (ARIB 2005) Parish Estonian Estonian Estonian Amount Holstein Red Native Turi (Jarva County) 8,182 390 22 8,690 Poltsamaa (Jogeva County) 4,489 1,267 3 5,779 Vaatsa (Jarva County) 5,530 64 0 5,601 Kehtna (Rapla County) 4,870 74 28 5,235 Vaike-Maarja (West-Viru County) 4,493 501 2 5,096 Marjamaa (Rapla County) 3,841 41 107 4,615 Vandra Parnu County) 2,149 2,154 99 4,492 Polva (Polva County) 3,723 501 3 4,308 Vinni (West-Viru County) 3,541 399 8 4,232 Ambla (Jarva County) 4,074 55 0 4,134 Table 3.
AC ALLIANSSI: Sillampaa, Solehmainen, Haara, Simula, Marjamaa, Vajanne, Sampo, Sarajarvi, Stafsula, Munoz, Rantanen.
Niisamuti nahti Marjamaa koguduse aruandes ajalehtede veergudel toimuvas arutelus jumala olemasolu ule ravimit loiduse ja ukskoiksuse vastu usuelus, isegi koguduse vaimse elu elavdajat.
The anorogenic rocks belong to the Fennoscandian Palaeo-Mesoproterozoic Rapakivi Province (Koistinen 1994; Ramo & Haapala 1995; Puura & Floden 1999) and include the huge composite Riga batholith, as well as at least five minor stock-like porphyritic K-granite plutons--Naissaare, Marjamaa (with its Kloostri satellite), Neeme, Ereda, and a quartz-monzodioritic Abja stock in SW Estonia (Kuuspalu 1975; Soesoo & Niin 1992; Soesoo 1993; Kirs et al.
Harjumaal olid need peamiselt maakonna ida- ja lounaosas asuvad kumme valda: Harku, Juuru, Jarvakandi, Kiiu, (69) Kehtna, Kolga, Nikolai (Ravila), Peningi, Raasiku, Vladimiri (Kuivajoe); Virumaal Erra (70) ning Johvi (71); Jarvamaal Esna ja Kuksema (Jarva-Jaani); Laanemaal Haimre, Marjamaa, (72) Vigala ning Velise (73) (vt lisa 1).