Meget

Meget

 

an urban-type settlement in Irkutsk Raion, Irkutsk Oblast, RSFSR. Located 2 km from the Angara River. Meget has a railroad station 26 km northwest of Irkutsk. A lumber transshipping base and an industrial-type poultry farm are located there. Some of the inhabitants work in enterprises in Irkutsk. A division of the Irkutsk sovkhoz technicum is in Meget.

References in periodicals archive ?
Svend Kragh-Jacobson, "Mine Personers Opforsel forbloffer mig meget ofte;" "My People's Behavior Often Amazes Me." Berlingske Tidende, 30 August 1947, 5.
Sa blev den samlet op af drengen i huset, og allerede den forste dag snittede de et meget fint skib sammen.
I forbindelse med, at Eniig str over for et kommende EU-udbud p Grn Vedligehold, som forventes gennemfrt i primo 2018, vil vi meget gerne i dialog med Leverandrerne p markedet.
"Fillippinere er meget varme, venlige og imoedekommende (Filipinos are very warm, friendly and hospitable)," the Danish national told the Inquirer as he noted the truth in the country's tourism slogans, "It's more fun in the Philippines" or "It's more fun doing business in the Philippines."
The difference could be based on varying use of concepts between the different witness groups, as indicated by a comment from Schnitler about the use of measurements among the Sami reindeer herders: "In general, the court has seen of these Sami witnesses, that as few of them has been much in the village areas, where the miles are marked by poles, it is hard to be sure that the mile measurement they have conveyed were correct" ("J almindelighed har Rastten masrcket af disse Finne-Viidner, at Siiden faae af dem har vanchet meget i bojdene, hvor Miilene findes ved Stolper afpaelede, Saa kan man ickke forsickre, at det Miil-Maal, Som de have opgiivet, Skal vasre riigtig") (Schnitler 161; unless indicated otherwise, all translations are mine).
- In addition, Alliance optimized its product purchasing, switching the purchase point from Transneft's Meget station to the Uyar station, which the company says provided savings from cheaper rail transportation from Uyar to the Khabarovsk refinery.
Born, som siden saa meget tiltoge, at han udt sin Alders 80.
For meg er ikke Europa bare geografi og historie, okonomisk, politisk, kulturelt, men like meget en sinnstilstand som forsterkes hver gang vi fullforer en setning.
Bag ved Kap Hammer, men langt inde i Landet, haevede sig et pyramideformet, meget hojt Fjaeld med sne- eller isklaedte Sider..." (Northward of us we saw the land clear and distinct stretching itself eastward to Nuna isua.