Mered


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Idioms, Wikipedia.

Mered

(mē`rĕd), in the Bible, husband of Pharaoh's daughter Bithiah.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
Mered is currently chief claims officer for Zurich Insurance Group.
Mae'r rhestr "Cerrig Milltir ar Daith Bywyd Mered" yn rhoi braslun i ni o'i fywyd o ddydd ei eni hyd at ei farwolaeth.
Ia, un person oedd o, ond un a degau o wahanol agweddau iddo: Mered y casglwr caneuon a'r canwr gwerin; Mered yr athronydd; Mered yr arloeswr ym myd darlledu Cymraeg; Mered yr ymgyrchydd iaith; Mered arloeswr y papurau bro (ei syniad ef oedd y papur bro cyntaf, Y Dinesydd yng Nghaerdydd); Mered yr addysgwr, a Mered y gwr addfwyn a'r galon fawr.