milliard

(redirected from Miljard)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Miljard: milliards

milliard

Brit (no longer in technical use) a thousand million
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
So byvoorbeeld lees mens met vasgenaelde aandag sy beskrywing van die ontstaan van die Vredefort-koepel (2.023 miljard jaar gelede) en die enorme gevolge daarvan vir die aardkors en lewende organismes.
Bouw denkt zelf jaarlijks 6 miljard the verspillen door faalkosten.