NOP

(redirected from Noop)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

NOP

(NO oPeration) See no-op.

NOP

Abbr. for “not otherwise provided for.”
References in periodicals archive ?
2] with supporters, the relaxed plan selects the noop for have(soil) for support from state {{at(alpha), avail(soil, alpha)} (the black circle), sample(soil, beta) for support from state {at(alpha), avail(soil, beta)} (the gray circle), and sample(soil, alpha) for support from state {at(alpha), avail(soil, gamma)} (the white circle).
Since action layers contain noop actions, technically speaking, mutexes can also exist between actions and propositions (through the associated noop actions), but mutexes are marked only between elements of the same layer.
In addition to the normal domain actions, the planning graph also uses "persistence" actions (shown by the dotted lines), which can be seen as noops that take and give back specific propositions.
In laasgenoemde gedig is dit veral die minnaar se onsekerheid wat hom noop om intellektuele afstand van die liggaam te kry.
n Intellektuele krisis in tradisionele Marxistiese denke noop egter verreikende aanpassings en aksentverskuiwings binne die denke ran hierdie skool.
Dit is wat haar noop om die laaste reeks gebeurtenisse aan die gang te sit deur Carlos valslik te inkrimineer sodat sy haar kind uit die sfeer van die bose kan red.
Maar dit noop uiteraard ook 'n saamlees van sy twee (reis) tekste wat soveel grafiese en inhoudelike ooreenkomste vertoon dat dit op 'n reeks begin lyk waarvoor daar duidelik binne die eietydse Suid-Afrikaanse konteks 'n beduidende mark bestaan.
For instance, the two instructions get_variable Xj,Aj put_value Xj,Aj represent noops and can be deleted, and a compiler could try to minize the size of the emitted code by properly allocating temporary variables.