osar

(redirected from OSAD)
Also found in: Dictionary, Acronyms.

osar

[′ō‚sär]
(geology)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(65.) Summary Minutes-Meeting of the President's Special Committee on Disarmament Problems, May 1, 1957, WHO: OSAD, Box 4.
Piiskopile vastati, et ei ole mingit vajadust piiskoppi kindralsuperintendendi kohustustesse ja oigustesse eraldi seadusega kinnitama hakata, sest pole mingit kahtlust, et praeguse piiskopi, kes oli valitud endise superintendendi asemele, voimupiirkonda kaivad koik Eesti Vabariigi osad: Konsistoorium Toomkiriku noukogule 21.1.1921, Kukk Einbundile 4.7.1922, Kubarsepp Konsistooriumile 14.8.1922.
Sellele eelnevad teema seisukohast sissejuhatavad osad, kus Majantie tutvustab esmalt arheoloogilisi kahlileide kui uurimisobjekti (pt 1), kahhelahjude arengut Euroopas sotsiaalmajanduslike ja usupoliitiliste muutuste raames (pt 2) ning kahhelahjude kujunemist lihtsast kuttekehast eluruumi kaunistavaks sisustuselemendiks (pt 3).
(117) Since their OSAD attorneys could not bring petitions against any such clients' wishes, the Center on Wrongful Convictions and MacArthur Justice Center finally decided to file a petition seeking clemency for the non-cooperators, who turned out to number twenty-three.
Owner Ahmed Osad even asked her to tell her friends about the store.
Wlasciwosci osadu: uwodnienie 96,5 97,5 % (srednio 96,9 %) zawartosc czesci organicznych 57 65 % (srednio 59,6 %) ilosc srednio 850 m/dobe pH 6,5 7,5 Osad przefermentowany odwadniany jest w ukladzie podstawowym na dwch wirwkach dekantacyjnych firmy Gea Westfalia, typ UCF 466-00-35 o maksymalnej wydajnosci do 35 m/h.
Kuna efektiivse planeerimise kriteeriumid puudusid, koosnesid paljud plaanid lihtsalt summeeritud naitajatest ja plaanide osad ei olnud uksteisega kooskolas.