Oirot-Tura

Oirot-Tura

 

until 1948 the name of Gorno-Altaisk, the administrative center of Gorno-Altai Autonomous Oblast.