Olchi

Ol’chi

 

the name for the Ul’cha people used in ethnologic literature of the late 19th century.

References in periodicals archive ?
Defnyddiai laeth i'w olchi er mwyn cael y sglein arno.
Profwyd bod dwr o'r ffynnon wedi cael ei ddefnyddio i olchi copr bryd hynny.
Nid cyfrinach oedd y ffaith fod ganddo'r tueddiad i golli ei dymer yn eithaf rhwydd o dro i dro, ac un bore uwch paned ddeg, gyda chyd-weithrediad gweddill y staff a chyda'r esgus fy mod yn mynd i olchi cwpan, fe ddefnyddiais ffon ystafell wag, a ffonio Mr Owen.
Olchi Hill, Margaret's mother, said the kidnappers had threatened to kill her daughter unless Mr Hill agreed to take the child's place, but police advised him against swapping.
Yn gynharach ym1863 nodwyd ei bod wedi cael ei defnyddio yn y cyfnod cyn y Rhufeiniaid i olchi llawer iawn o gopr.
Cafodd ei gorff ei olchi i'r lan gyda bwled yn ei ben.
Wedi bod yn casglu gwln oddi ar y caeau lle roedd y defaid yn pori ac wedi colli eu gwlan, byddem yn ei olchi a''i drin i wneud dafedd i wau sannau.
Os yw'r hel yn hwyl, a'r holl ymdrechion i beidio gollwng neu daro'r bocs plastig drosodd, mae cyrraedd adre a dechrau ar y broses o olchi a choginio hefyd yn hwyl.
30yb i olchi a pharatoi'r fuwch a llo i gael eu harddangos.
Mi welais hefyd weddillion ddraenog mor (Echinoidea; Sea-urchin) a phigau porffor arno wedi'i olchi i'r lan.
Ar yr ochr chwith i mi, roedd arfordir gogleddol Mn wedi'i olchi gan haul yr hwyr ac ar y dde roedd y Trwyn Du ac Ynys Seiriol a Phen y Gogarth ymhell i ffwrdd.
Dyma ddameg yr oes felly - y ffordd y bydd plwg yn ein galluogi i olchi ein doluriau, i lanhau pob bryntni.