Olchi

The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Ol’chi

 

the name for the Ul’cha people used in ethnologic literature of the late 19th century.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae gan Emyr Humphreys yn ei lyfr newydd, Shards of Light, gerdd yn dwyn y teitl Cri Gwleidyddol: "Ymddangosant o flaen eu pobl, fel duwiau plastig/Pan maent yn dawnsio/Mae stomp pob ego/ Yn gwneud i'r ddaear grynu./Yr hyn mae pobl yn ei lyncu/Yw gwenwyn siwgrllyd/I gredu o hyd/Mai mab fferm oedd/Ac iddi hi olchi llestri."
A chan fod cymaint ohonon ni bellach yn rhy ddiog i ddefnyddio dwr a sebon i olchi dwylo, ac wedi datblygu obsesiwn am facteria, mae'r busnes wet-wipes yn un anferth - ac mae'n edrych yn debyg bod pawb yn eu taflu i mewn i'r toilet!
Nid cyfrinach oedd y ffaith fod ganddo'r tueddiad i golli ei dymer yn eithaf rhwydd o dro i dro, ac un bore uwch paned ddeg, gyda chyd-weithrediad gweddill y staff a chyda'r esgus fy mod yn mynd i olchi cwpan, fe ddefnyddiais ffon ystafell wag, a ffonio Mr Owen.
Olchi Hill, Margaret's mother, said the kidnappers had threatened to kill her daughter unless Mr Hill agreed to take the child's place, but police advised him against swapping.
Methu gwasgar y slyri mewn pryd neu cymaint o law yn disgyn ar ol ei chwalu nes i lawer ohono gael ei olchi i ffwrdd, cyrraedd y llwybr dwr a llygru afonydd.
Profwyd bod dwr o'r ffynnon wedi cael ei ddefnyddio i olchi copr bryd hynny.
Wedi bod yn casglu gwln oddi ar y caeau lle roedd y defaid yn pori ac wedi colli eu gwlan, byddem yn ei olchi a''i drin i wneud dafedd i wau sannau.
Defnyddiai laeth i'w olchi er mwyn cael y sglein arno.
Yn gynharach ym1863 nodwyd ei bod wedi cael ei defnyddio yn y cyfnod cyn y Rhufeiniaid i olchi llawer iawn o gopr.
Roedd ganddi amryw o sylwadau diddorol tuag at gadw'r gwallt mewn cyflwr iach - rhoi dwy lond llwy de o Borax a phedair o olew'r olewydd mewn jygiad o ddwer berwedig, ei adael i oeri a'i rwbio yn dda i'r gwallt ddiwrnod cyn ei olchi!
Os yw'r hel yn hwyl, a'r holl ymdrechion i beidio gollwng neu daro'r bocs plastig drosodd, mae cyrraedd adre a dechrau ar y broses o olchi a choginio hefyd yn hwyl.
Anodd yw anghofio geiriau ei gyfaill am Richard de Zoysa: "Rydyn ni'n lwcus am un peth sef ein bod ni'n gwybod beth ddigwyddodd iddo." Cafodd ei gorff ei olchi i'r lan gyda bwled yn ei ben.