Olchi

Ol’chi

 

the name for the Ul’cha people used in ethnologic literature of the late 19th century.

References in periodicals archive ?
Felly, er fod mynydd o olchi, a'r dasg o gadw nialwch y babell, dwi'n dal i gydio wrth y syniad ein bod yn dal ar wyliau.
Cafodd ei gorff ei olchi i'r lan gyda bwled yn ei ben.
Nid cyfrinach oedd y ffaith fod ganddo'r tueddiad i golli ei dymer yn eithaf rhwydd o dro i dro, ac un bore uwch paned ddeg, gyda chyd-weithrediad gweddill y staff a chyda'r esgus fy mod yn mynd i olchi cwpan, fe ddefnyddiais ffon ystafell wag, a ffonio Mr Owen.
Olchi Hill, Margaret's mother, said the kidnappers had threatened to kill her daughter unless Mr Hill agreed to take the child's place, but police advised him against swapping.
Byddai glaw ac erydiad naturiol yn golygu fod sbwriel neu bridd yn cael ei olchi i mewn i'r ffosydd, a byddai'r ochrau yn tueddu i fynd yn llai serth.
Wedi bod yn casglu gwln oddi ar y caeau lle roedd y defaid yn pori ac wedi colli eu gwlan, byddem yn ei olchi a''i drin i wneud dafedd i wau sannau.
30yb i olchi a pharatoi'r fuwch a llo i gael eu harddangos.
Mae'r presenoldeb hwn i'w deimlo drwy'r ddrama - fel y dywed Sara: dyw Llew ddim wedi llwyddo i olchi llwch y pwll o'i ewinedd.
Dyma ddameg yr oes felly - y ffordd y bydd plwg yn ein galluogi i olchi ein doluriau, i lanhau pob bryntni.
Mae o hefyd wedi ei ddefnyddio i olchi llygaid dolurus ac fel tonic, i wella'r dolur rhydd.
Ar yr ochr chwith i mi, roedd arfordir gogleddol Mn wedi'i olchi gan haul yr hwyr ac ar y dde roedd y Trwyn Du ac Ynys Seiriol a Phen y Gogarth ymhell i ffwrdd.
Y trueni mawr i Basiant Cenedlaethol Cymru oedd i'r tywydd olchi tipyn o sglein oddi ar bethau.