PROC


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Wikipedia.
Related to PROC: proxy

PROC

(language)
The job control language used in the Pick operating system.

["Exploring the Pick Operating System", J.E. Sisk et al, Hayden 1986].
References in periodicals archive ?
Miesto mokyklu mokiniai, susidure su bendramoksliu smurtu, stengiasi labiau problemas spresti patys (54 proc.
Svarbiausiais veiksniais ivardijami: ziniasklaida (miesto mokyklu mokytojai--32 proc.
Svarbiausiais veiksniais, daranciais itaka agresyviam mokiniu elgesiui, miesto ir kaimo mokyklu mokiniu tevai ivardijo ziniasklaida (atitinkamai 48 proc.
Kaip matome, miesto mokyklu mokiniai efektyviomis priemonemis laiko ispejima (65 proc.
Kaimo mokyklu mokytojai efektyviausia priemone laiko ispejima apie galima pasalinima is mokyklos uz smurtinius veiksmus (atitinkamai 60 proc.
Pagrindine viltis siejama su smurtautojo elgesio svarstymu klaseje (45 proc.
Tevai visiskai sutinka, kad labiausiai agresyvumo problema turetu rupintis klases aukletojai (56 proc.
Trecdalis apklaustu pedagogu nurode, kad atsakomybe uz agresyvuma mokykloje turetu prisiimti socialiniai pedagogai (38 proc.
Svarbiausiais agresyvaus elgesio pries bendramokslius motyvais mokiniai laiko nora sitaip save realizuoti (berniukai--18 proc.
PRoC, Programmable Radio-on-a-Chip, Programmable System-on-Chip and WirelessUSB are trademarks of Cypress.