phenanthroline

(redirected from Phen)
Also found in: Dictionary, Acronyms.
Related to Phen: Phenergan, phentermine

phenanthroline

[fə′nan·thrə‚lēn]
(organic chemistry)
C12H8N2 Any of three nitrogen bases related to phenanthrene; the ortho form is an oxidation-reduction indicator, turning faint blue when oxidized.
References in periodicals archive ?
4]), kus DBM on dibensouulmetaan ning PHEN on 1,10-fenantroliin.
Phen is a two-year starter on the Hart of Newhall girls' soccer team.
Mason and I thought there must be something we could do,'' said Phen, a junior at Hart High.
Roedd llythrennau blaen plethedig y cwmni ar un ochr I bob darn a phen derwydd ar y llall; cawsant eu gwahardd yn 1821.
Nid yn unig ei chrogi mewn fforch yn y goeden ond y cyplau priod yn pigo'i phen hyd farwolaeth.
Roedd y swyddog iechyd ar y pryd ym Mhorthmadog, a archwiliai'r cig a'r offal yn bennaf, yn ddieithriad yn hollti calon pob un o'r gwartheg gan obeithio canfod ploryn mor fach a phen pin.
Byddem yn torri clofer yr un fath ag yd, yna gafael yn yr ysgub a'i rhoi am eich coes a'i gadael felly a'i phen i fyny gan dynnu eich coes oddi wrthi.
Operating from Thailand, Brown participated in the evacuations of Phnom Phen, Cambodia, and Saigon, South Vietnam, and the attempted rescue of the USS Mayaguez.
Gwaeddodd un o'r gweithwyr i Robin bach ddod e'r tun glasdwr, ac er syndod i Robin roedd Meg (yr ast) wedi gwthio'r caead i ffwrdd, ac roedd e'i phen yn y tun
Yna byddai'n codi dipyn gyda phen ei fys a'i roi ar y briw.
Caernarfon, cartre'r Wyddfa a'i phlant orweddai'n hir Ei throed wrth Ynys Enlli, a'i phen wrth Gonwy glir.