Columbidae

(redirected from Pigion)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Columbidae

[kə′ləm·bə‚dē]
(vertebrate zoology)
A family of birds in the order Columbiformes composed of the pigeons and doves.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Pigion Gwyl Gerdd Dant Dyffryn Conwy 2004 (highlights), can be seen the following night on S4C from 9.30pm.
Byddwn yn cael pigion y penwythnos ac yn clywed sut y bydd y criw'n dygymod a'r daith.
Ar y rhaglen uchafbwyntiau heno bydd modd gweld pigion o'r gem rhwng yr Unol Daleithiau a Tonga o Stade de la Mosson, Montpellier yng Ngrwp A a'r gem rhwng yr Eidal a Romania o Stade Velodrome ymMarseille yng Ngrwp C.
YN 'Y Blew a Buddugoliaeth Gwynfor' ceir pigion o ddyddiaduron a gadwyd gan Dafydd Evans rhwng 1954 a 1967, a chawn ein tywys ar daith gyffrous ar hyd clybiau nos a choridorau colegau meddygol Llundain y 60au cynnar, ac yn l i Gymru a gweledigaeth wleidyddol Gwynfor Evans wrth i Blaid Cymru gipio'i sedd gyntaf yn San Steffan.
Mae'n argoeli'n noson ddymunol dros ben yng nghwmni cantorion y Canolbarth, a bydd pigion o'r noson i'w gweld ar Heno nos Fawrth.
Fe fydd Rhun ap Iorwerth yn ein tywys o amgylch pigion cystadlu'r Pafiliwn, o berfformiadau arbennig y bandiau pres, i'r offerynwyr, corau meibion, corau ieuenctid a chymysg unawdwyr, llefarwyr a cherdd-dantwyr.
Teimlad felly, braidd, oedd gwylio pigion eisteddfod y ffermwyr ifanc, Y Steddfod Arall (S4C, Dydd Mercher, 8pm).
"Rhyw fath o gywaith i bawb rydw i wedi anelu at ei greu," medd Mari, "pigion yma ac acw, i un ac oll, yn blant dan gant, gan obeithio codi gwen yn fwy aml na heb, hefo ceiniogwerth o ddwyster yma ac acw."
Ymhlith y recordiau fydd allan ar label Sain ar gyfer yr wyl mae Goreuon Ar Log, 20 o ganeuon gorau Trebor Edwards, Pigion Disglair Hogiau'r Wyddfa, a recordiau newydd sbon gan Steve Eaves a Meic Stevens.
Llun/Monday-Gwener/Friday, 10am-3.30pm bob dydd/every day (Pafiliwn); ac yna yn ymuno ag S4C Analog/and then joining S4C Analogue at 6pm; 8pm (pigion y dydd/highlights), heblaw/except Mercher/Wednesday - 7.45pm.
Bydd y rhaglen yn cynnwys pigion o'r gem rhwng Y Drenewydd a'r Seintiau Newydd.
Gan gofio nOl i un o wythnosau poetha'r haf, cawn weld pigion o orymdaith agoriadol y cystadleuwyr trwy dref Llangollen, y goreuon o'r cystadlaethau dawns, corawl ac offerynnol, ac ymweliad y Tywysog Siarl e'r Maes.