Poeni


Also found in: Wikipedia.

Poeni

 

ancient Roman name for Phoenicians who migrated to North Africa and during the 12th to seventh centuries B.C. founded the colonies of Utica, Carthage, and Leptis Magna, among others. The language of the Poeni was a dialect of Phoenician. The name given to the wars between Rome and Carthage—the Punic Wars—derives from “Poeni.”

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd Bethan yn son am brynu ffon newydd, ac yn poeni na fyddai hi adref pan fyddai'r gyrrwr yn galw i'w ddanfon iddi.
Clywyd fod golygydd y Boston Standard yn falch fod Brexit yn golygu Brexit tra fod y Sunderland Echo yn nodi fod pobl yn poeni mwy pwy fydd rheolwr nesa Lloegr na sefyllfa'r Prif Weinidog.
Go brin fod trigolion yr Ynys yn poeni rhyw lawer am dras Harri VII a hithau yn gyfnod etholiad cyffredinol sydd yn debygol o gael effeithiau pell-gyrrhaeddol a hir-dymor ar y mwyafrif (sydd ddim yn filiwnyddion).
DW i'n poeni weithie 'mod i'n cyffroi yn ormodol am yr Ewros nawr 'mod i'n gweithio ar y chweched llyfr newydd gyda llun Gareth Bale ar y clawr.
Mae Grug yn poeni fwyfwy am berthynas Nerys e Steffan.
Roedd yr orsaf niwcliar wedi bodoli ers 40 mlynedd, a doedd dim achos poeni.
Mae tad Nadine yn pryderu am ei pherthynas allgyrsiol hefo Sara tra bod Rhydian yn poeni am gyflwr priodas Gwen a Geraint.
Y TRO cyntaf y bu'n rhaid i mi ddadwisgo o flaen y camera roedd hi'n brofiad anodd, achos ro'n i'n poeni am beth fyddai pobl yn meddwl.
Meddai Jess: "Roedd hi'n anodd y tro cyntaf y bu'n rhaid i mi ddadwisgo o flaen y camera achos ro'n i'n poeni am beth fyddai pobl yn meddwl.
Mae 'na un disgybl yn benodol yn gwneud iddo fo sylwi ei fod o'n poeni am bobl eraill, ei fod o'n dda yn ei waith ac yn licio bod yn athro - rhywbeth 'da ni heb ei weld hyd yma.
Pan mae Anwen yn mynd drwy gyfnod o iselder, mae Garmon yn poeni amdani, ac am y dyfodol.
GWNAED ymdrech arbennig llynedd i geisio lleihau'r nifer o achosion o gwnw gwn yn poeni a lladd anifeiliaid - defaid yn bennaf.