Poseidon Hippios

Poseidon Hippios

god of counsel and councils. [Gk. Myth.: Kravitz, 67]
See: Counsel
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Moet Poseidon hippios beskryf word as die 'uitvinder van perde' (75n126), of eerder 'beskermgod van perde'?