wadi

(redirected from Rivier)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

wadi

, wady
a watercourse in N Africa and Arabia, dry except in the rainy season
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Wadi

 

the Arabic name for dry valleys that from time to time fill with streams in the Sahara and on the Arabian Peninsula. A wadi can reach several hundred kilometers in length. Its bed is covered with proluvium.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

wadi

[′wäd·ē]
(geology)
In the desert regions of southwestern Asia and northern Africa, a stream bed or channel, or a steep-sided ravine, gulley, or valley, which carries water only during the rainy season. Also spelled wady.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
[...] stal my uit beroof my van alles draai my om eet my op ek sal jou koester my seun van welbehae Die eerste afdeling is getitel "kanale en onderpaaie" en bied 'n realistiese en tog ook visioenere blik op die lewe langs die rivier. Die gedig "in die droom van don carlos..." dateer hierdie afdeling in 1976, 'n tydperk toe die mense arm maar hardwerkend was, rassisme oral sigbaar was en in die streng Calvinistiese klimaat huisbesoek amper 'n heiligmakende ritueel was.
Rivier characterizes the scaling state as one in which a specific brand of disorder, called entropy, reaches a maximum.
Daar is wel die kortstondige ervarings van vreugde: sy suster Greta se toenadering, die een maatjie by die skool, sy ontdekking van die rivier, sy ontmoeting en liefde vir Myrte, die versorging van sy seun Bas, sy groenteboerdery, die tydjie toe hy die byeman was met die mooi heuning ...
verby die platane en die populiere langs die rivier,
Tavani (philosophy, Rivier College) has provided introductions and review questions for each section.
As Josua later terugdink aan die intog in Kanaan wonder hy "of dit nie die ryk Rubeniete en Gadiete is wat die priesters voorgese het dat ons oor die rivier moet trek nie.
March 16, David Batstone will be at Rivier College speaking on "Entrepreneurs with Conscience: Keeping Your Soul in Business." Contact: Virginia Ryan, vryan@rivier.edu.
Conference Announcement: The Steering Committee of the Northeast Writing Centers Association (NEWCA) invites you to register for "Moving Forward and Looking Back: Writing Center Histories, Herstories, and Heresies," the 2003 NEWCA conference to be held at Rivier College in Nashua, N.H.
of Massachusetts), Faiia (sociology and women's studies, Rivier College), Myers (retired, addictions counseling training, Essex County College), and Rubington (emeritus, sociology, Northeastern U.)