SGRAM


Also found in: Acronyms.

SGRAM

This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)

SGRAM

(Synchronous Graphics RAM) A memory chip that includes enhanced functions for graphics rendering. For example, Block Write is used to fill large areas with a single color, and Mask Write is used to change selected memory locations. GDDR memory was first called "GDDR SGRAM" but was later known as "GDDR SDRAM." Although single ported, SGRAM simulates the dual-ported technologies of other video RAM technologies. See GDDR, WRAM and VRAM.
Copyright © 1981-2019 by The Computer Language Company Inc. All Rights reserved. THIS DEFINITION IS FOR PERSONAL USE ONLY. All other reproduction is strictly prohibited without permission from the publisher.
References in periodicals archive ?
Samsung Corp is continuing its drive to dominate the global graphics memory market with the launch of a new synchronous graphic RAM (SGRAM) chip which it claims is the fastest in the world.
It's all for free and visitors even get a cup of tea and a scone at Sgram - the famous Rownd a Rownd caf at the heart of the action.
The PL450 comes with a single 450MHz Pentium III processor, the 440GX AGP chipset, 128Mb of memory (expandable to 768Mb), an ELSA Gloria Synergy graphics card with 8Mb of SGRAM, and a 9Gb SCSI disk for $3,330.
Roedd yna rhai rheolaidd am eu brecwast, y dynion tacsis ran amla ac wedyn pobl broffesiynol amser cinio, yn gyfreithwyr, gweithwyr Cyngor, mynychwyr yr Archifdy, staff yr Archifdy a fel y fi sawl un am ddengid o'r Galeri am sgram go iawn.
ENGLISH WELSH COFI Food Bwyd Sgram Penny Ceiniog Niwc Money Pres Macs Female Merch Fodan Walking Cerdded Cerad
Bydd set Rownd a Rownd ym Mhorthaethwy ar agor rhwng 2 a 5 o'r gloch ar ddydd Mawrth a Mercher (Mehefin 1 a 2)a bydd cyfle i weld lleoliadau cyfarwydd fel Caffi Sgram,Q's a K-cabs, ynogystal a chael sgwrs efo rhai o'r actorion.Mae'r cyfan yn rhad ac am ddim ac ni fydd angen archebu lle,oni bai fod grwpiau mawr am ymweld.
Mae braidd yn rhy fuan i ddweud eto, er i'w hymddangosiad cyntaf yn y byd fod yn un go ddramatig -a hithau'n cyrraedd yng nghaffi Sgram!
Yn ogystal 'r holl ystod o weithgareddau arferol ar faes yr Eisteddfod,atyniadau newydd i'r maes eleni fydd cyfle i fwynhau sgram yng Nghaffi Mistar Urdd; cyfle i ganwio ar lyn y Parc rhwng cystadlaethau, a mwynhau taith o gwmpas y parc ar y trn bach.
Yn eu plith yr oedd tiwtor y cwrs Nia Parry, fu'n edrych ymlaen at sgram go dda am ei hymdrechion fel athrawes.