SOMATiK

SOMATiK

An earlier CASE tool from the former Bezant Ltd., Wallingford, Oxfordshire, England, that was known for its acceptance of specifications in text form, which is at an earlier stage than most other CASE products. SOMATiK also accepted business rules and developed a graphics-based model from all of its inputs.
References in periodicals archive ?
Contract notice: 18-0071 klinikum wolfsburg, new pediatric clinic, somatik - painting and varnishing
22] hemsirelik ikinci sinif ogrencilerinin diger sinifl ara gore saglik durumlarinin daha kotu oldugunu, somatik anksiyete ve genel hastalik semptomlarinin daha fazla goruldugunu vurgulamislardir.
Ek olarak, Darwin'in Pangenesis teorisine gore, cevresel faktorlerin etkisiyle somatik hucrelerde olusan pangenlerin kan dolasimi ile gametlere ulasmasi, cevresel faktorlerin etkisinin yeni nesillere kalitimini saglayan bir mekanizma olarak ileri surulmustur (2).
Sutun kalitesinde sut bilesimini olusturan yag, protein, kuru madde, laktoz oranlari ile sutteki bakteri sayisi ve somatik hucre sayisi belirleyici olan ozelliklerdir (Malek dos Reis ve ark.
Sutcu ineklerde yas ve irkin subklinik mastitisli memelerin sutlerindeki somatik hucre sayilari ile mikrobiyolojik izolasyon oranlarina etkisi.
7,8) Genellikle somatik retinoblastomda, bir gozde ve 5 yagin ustundeki cocuklarda gorulur.
Cesitli calismalarda psikosomatik hastaligi olan hastalarda, somatik belirtileri on planda olan psikiyatrik tani almis hasta gruplarinda ve somatik yakinmalari olan normal orneklemlerde aleksitimik ozelliklerin daha sik goruldugu bildirilmistir (34,35,36).
Devamli serebral ve/veya somatik oksijenasyon takibi ile ECMO ile ilgili olusabilecek problemlerde anlik tani konup tadavi yapilabilmesine olanak tanir.
Cocukluk caginda cesitli nedenlerle gelisen birincil polidipsi, beslenme aliskanliklarini degistirerek, somatik ve motor gelisimi olumsuz yonde etkileyebilmektedir.
Mature spermde somatik hucrelerde bulunan histonlann yarunda testise ozgu histon H2B gibi testise ozgu histon varyantlari da bulunmaktadir.