Serret-Frenet formulas

Serret-Frenet formulas

[sə′rā frə′nā ‚fȯr·myə·ləz]
(mathematics)
Mentioned in ?