Shaposhnikov, Vladimir Georgievich

Shaposhnikov, Vladimir Georgievich

 

Born May 25 (June 6), 1870, in Vol’sk, in what is now Saratov Oblast; died Oct. 3, 1952, in Kiev. Soviet organic chemist and chemical engineer. Member of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (1922).

Shaposhnikov graduated from the St. Petersburg Institute of Technology in 1893. Beginning in 1900, he was a professor at the Kiev Polytechnic Institute. Shaposhnikov’s principal works dealt with the technology of natural fibers and the chemistry of dyes. Shaposhnikov proposed a system of nomenclature for the azo dyes. He also developed a new method of obtaining azophenines.

WORKS

Issledovaniia iz oblasti azinovykh i azonievykh krasiashchikh veshchestv. Kiev, 1904.
Standarty azokrasitelei. Moscow, 1935.
Khimicheskaia tekhnologiia voloknistykh i krasiashchikh veshchestv, 3rd ed., vols. 1–2. Moscow-Leningrad, 1938–39. Vol. 2, 4th ed.: Kiev, 1955.