Siguranta

Siguranţă

 

from 1921 to 1944 the name of the secret political police in monarchist Rumania. It was founded with the aim of destroying revolutionary organizations and opposing the labor and democratic movements. According to incomplete data, the Siguranţă arrested more than 75,000 persons beginning in 1924. It was eliminated in 1944, during the establishment of the people’s democratic system.

References in periodicals archive ?
Contract award notice: Servicii de siguranta pentru locatiile OMV Petrom cu risc de prezenta hidrogen sulfurat (H2S).
Contract award notice: ntretinerea, repararea, confectionarea si montarea elementelor sistemului de siguranta a circulatiei.
Servicii de paza si protectie a bunurilor si valorilor materiale apartinand SDEE Braila Va fi asigurata paza si protectia sediului in care isi desfasoara activitatea Centrele de exploatare MT/JT Braila, precum si a statiilor de transformare (cu si fara personal), si in care sunt instalatii si echipamente extrem de importante pentru siguranta functionarii sistemului de distributie a energiei electrice.
Contract award notice: Servicii de evaluare a obiectivelor in vederea asigurarii conformarii acestora cu cerintele de siguranta aplicabile protectiei personalului si obiectivelor OMV Petrom contra exploziilor, inclusiv elaborare documente si obtinere atestate.
Livrarea produselor se va face in termen de 48 de ore de la emiterea comenzilor de catre autoritatea contractanta, cu mijloace de transport autorizate si corespunzator echipate, in vederea efectuarii transportului motorinei la punctele de lucru ale achizitorului in conditii de siguranta maxima.