Cardiganshire

(redirected from Sir Aberteifi)
Also found in: Dictionary.

Cardiganshire,

former county, W Wales: see CeredigionCeredigion,
county, 694 sq mi (1,797 sq km), W Wales. Ceredigion, corresponding to the former county of Cardiganshire, was established in 1996 when the nonmetropolitan county of Dyfed was dissolved.
..... Click the link for more information.
.

Cardiganshire

a former county of W Wales: became part of Dyfed in 1974; reinstated as Ceredigion in 1996
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Teulu ifanc a phrysur felly, yn ffermio yng ngolwg harddwch arfordir hyfryd Sir Aberteifi.
Mae gan Elfyn brofiad helaeth yn y maes, wrth gwrs, ond fel mae Geraint ei hun yn awgrymu, byddai wedi bod yn ddoethach, efallai, i gael rhywun o Sir Aberteifi - rhywun sy'n deall ac yn medru cofnodi'r acen yn hawdd - gan fod i hunangofiannau o'r math yma apel leol enfawr.
Ac fe geir, ebe DTE Mochros (bryn neu benrhyn moch) yn Sir Aberteifi, a Mochras yn Ardudwy.
Mae sn mai'r olaf i farchogaeth y Ceffyl Pren yn sir Aberteifi oedd tad y llenor Eingl-Gymreig, Caradog Evans.
Mae eu lleoliad yn agos i'r safle lle'r ymwelodd y Gweinidog Amaeth, Tom Williams a Sir Aberteifi yn 1947.
Deuthum i adnabod y 'tinc od' yn ddiweddarach fel acen Sir Aberteifi.
Nid yw pobl Sir Geredigion, yr hen Sir Aberteifi, cartre Tad Mr Urdd, am fynd lawr mewn hanes mai hi wnaeth ganiatau i hyn ddigwydd.
Llwyddodd i ennill sedd sir Aberteifi i Lafur yn 1966, ac mae ei gariad at ei fro enedigol yn amlwg yn y modd y bu'n dadlau achos yr ardal mor egniol yn San Steffan.
Er mai brodor o Sir Gr oedd yr awdur, fe'i cysylltir yn bennaf Sir Aberteifi.
Cefn Gwlad S4C, 9pm Yr wythnos hon bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Andrew Davies a'r teulu ar fferm Trial Mawr, Llanon, Sir Aberteifi. Prif anifail y fferm yw'r mochyn, gyda hyd at 600 o foch yn cael eu pesgi ar yr un pryd.
Cynhaeaf gwair yng Nghilgerran, Sir Aberteifi 'slawer dydd
In Welsh, the town has been recognisably Aberteifi from 1136, and the county Sir Aberteifi.