References in periodicals archive ?
OBI, ozellike HBsAg seroprevelansinin yuksek oldugu bolgelerde yasayanlar ile gecirilmis HBV ve kronik HCV/HIV enfeksiyonlu bireylerde, kriptojenik hepatit, kriptojenik siroz ve HSK'li hastalarda, Talasemi ve Hemofili gibi hematolojik maligniteli hastalarda ve hemodiyaliz hastalarinda daha yuksek oranda tanimlanabilmektedir (14-16).
HBV DNA duzeyinin yuksekligi hastada hepatoseluler karsinom (HCC) ve siroz gelisimi iliskili olup mortaliteyi arttirdigi bilinmektedir (29).
Hepatit, siroz, motor bozukluk, spastisite, ekstrapiramidal bulgular gibi norolojik semptomlara ve gozde Kayser-Fleischer halkasina neden olmak- tadir.
Isotretinoinin nadir tanimlanan yan etkileri arasinda bulanti, kusma, karin agrisi, kilo kaybi, anoreksi, ozefajit, gastrit, kolit, hepatit, karaciger fonksiyon testlerinde yukselme ve siroz gibi gastrointestinal sistem (GIS) yan etkileri de bulunmaktadir (5-7,9,10).
En sik kalp yetmezligi, nefrotik sendrom, siroz ve bobrek yetmezliginde gorulur.
Kronik karaciger hastalarinda antikor yanitlarinin siroz gelisimi sonrasi % 16-28, nakil sonrasi ise %7-23 gibi dusuk oranlarda oldugu bildirilmektedir (1).
Kasai ameliyatindan sonra kolanjit, bakteriyel peritonit, siroz gibi komplikasyonlari gorulebilir (2).
Ciddi kronik genel tibbi rahatsizligi olanlar (endokrin hastaligi, neoplastik, ciddi enfeksiyoz hastaligi, tuberkuloz, alkolik siroz, kronik ve aktif viral hepatiti, kronik demir eksikligi anemisi, Car-bohydrate-deficentglikoprotein sendromu), komorbid ciddi psikiyatrik bozuklugu (sizofreni, sizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk, major depresyon gibi), deliryum tremensde olanlar, bayanlar, sigara disinda baska madde kullanim oykusu olanlar calismaya alinmamistir.
ateroskleroz, akciger hastaligi Refsum hastaligi OR Gece korlugu, gorme alani usurlari, retinitis pigmentoza, katarakt, isitme kaybi, ataksi, polinoropati, bobrek hastaligi, iskelet deformiteleri Metal metabolizmasi hastaliklari Wilson hastaligi OR Korneada Kayser-Fleischer halkasi, serebellar, piramidal, psodobulbar degisiklikler, psikiatrik degisiklikler, hepatit, siroz, hipersplenizm, hemolitik anemi, iskelet degisiklikleri, urolitiazis, artralji, nadiren kalp hastaligi Menkes XR Kilo alamama, hipotermi, sendromu sik solunum yolu ve gastro- intestinal enfeksiyonlar, mental retardasyon, konvulsiyon, spastisite, sagirlik, korluk Akrodermatitis OR Kilo alamama, malabsorpsiyon, enteropatika ishal, buyume geriligi, fotofobi OR: otozomal resesif, XR: X'e bagli resesif
11,16) Kayser-Fleischer halkasi Wilson hastaligi icin patognomonik degildir ve primer bilier siroz, kronik aktif hepatit, progresif intrahepatik kolestasis gibi diger karaciger hastaliklarinda, multipl myelom ve akciger kanserinde de saptanabilir.
Siroza bagli plevral efuzyon tanisi, onceden bilinen ve siroz tanisinin klinik, laboratuvar ve histopatolojik olarak kondtAu olgularda, karacier fonksiyon testlerinde bozuk-luk, kannda asit varligi ve plevral siviyi acklayacak ilave patolojinin olmamasi olarak kabul edildi.
Tum dunyada ve ulkemizde toplum sagligini tehdit eden Hepatit-B virusunun (HBV) yol actigi akut enfeksiyon onemli morialite ve is gucu kaybina neden olurken, enfeksiyonun persistansi ise kronik tasiyicilik, kronik hepatit, siroz ve hepatoselluler karsinomaya yol acmaktadir.