Skladen

Skladen’

 

an icon with several (usually two) folding panels. A skladen’ is generally small and made of wood, metal, or ivory.

References in periodicals archive ?
Projekt je skladen z nacionalnim programom Sklada za notranjo varnost, ki ga je potrdil.