slut

(redirected from Slutte)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.

slut

Archaic a female dog
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
] at Bert var en mann av den typen Jasper kunne slutte seg til, som en slags lillebror og MED en hunger etter a bli godtatt som fikk hjertet hennes til a verke av medlidenhet.