Socijalizam

Socijalizam

 

(Socialism), a monthly journal, the central organ of the League of Communists of Yugoslavia. The journal is published in the Serbo-Croatian language, both in the Cyrillic and Latin alphabets. It has been published in Belgrade since 1958. Circulation, 10,000 (1975).

References in periodicals archive ?
stoljeca buknuo u SAD--u i potom se prosirio Europom, pojavio zato sto su zene procijenile da im ni demokracija ni socijalizam nisu donijeli jednakost s muskarcima te da one jednostavno ne mogu kontrolirati svoje zivote onako slobodno kako to cine muskarci (Phillips 2003: 254255; 2014: 298-299).
Schumpeter, Joseph A., Kapitalizam, socijalizam i demokracija (Capitalism, socialism and democracy).
[8.] Dordevic J.: Socijalizam i sloboda, Prosveta, Beograd, 1982.
Golubovic, Zagorka 1982 Staljinizam i socijalizam. Beograd.

Full browser ?