Soemba


Also found in: Dictionary, Wikipedia.

Soemba:

see SumbaSumba
or Soemba
, island (1990 pop. 444,777), 4,305 sq mi (11,150 sq km), Indonesia, one of the Lesser Sundas, in the Indian Ocean, S of Flores across Sumba Strait. The chief town and port is Waingapu. The island is noted for horse breeding.
..... Click the link for more information.
, Indonesia.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Sumba

, Soemba
an island in Indonesia, in the Lesser Sunda Islands, separated from Flores by the Sumba Strait: formerly important for sandalwood exports. Pop.: 355 073 (1990). Area: 11 153 sq. km (4306 sq. miles)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Wielenga, "Reizen op Soemba", De Macedonier 16 (1912): 150; cf.
For basic historical materials, see especially (Anon.), Tot Dankbaarheid Genoopt: Gedenkboek ter Gelegenheid van den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba (Kampen: J.H.
De Zending op Soemba stelt de zwaarste eischen, verlangt om zoo te zeggen de volle 100% van den bekeerde.' Similar statements about differences between the Reformed Mission of Sumba and the Catholics of Flores in Couvreur, 1924:15 'Soemba, alwaar de Gereformeerde Kerk werkt, maakt op deze vatbaarheid ogenschijnlijk een uitzondering.