Sogda

Sogda

 

an urban-type settlement in Verkhnebureinskii Raion, Khabarovsk Krai, RSFSR. Sogda is situated on the Izvestkovaia-Chegdomyn railroad line. The major industry is logging.

References in periodicals archive ?
Smirnova, Ocherki iz istorii Sogda (Moscow: Nauka, 1970).
Damaged & Broken 11 KV Pole Pin Insulator , Disc & Stay Set At Sogda to Podipatkona at under Manora DC Under O&M Dn.