Suetonius Paulinus


Also found in: Dictionary.

Suetonius Paulinus:

see PaulinusPaulinus
or Suetonius Paulinus
(Caius Suetonius Paulinus) , d. after A.D. 69, Roman general. Under Claudius I he was stationed (A.D. 42) in Mauretania, and he advanced inland past the Atlas Mts. In A.D. 59 he had the command in Britain.
..... Click the link for more information.
.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
The site, which lies close to the line of a known Roman road, fits many of the few facts known about the scene of the final 61 AD showdown between Suetonius Paulinus and his 10,000 troops and the 200,000 rebels led by the queen of the Iceni tribe, Boudicca.
Ond, os oedd Derwyddon ar Ynys Mon yn y canrifoedd cyn Crist, hynny yw cyn Suetonius Paulinus a'i ymosodiad arnynt yn 60/61 oed Crist, mae Bryn Celli Ddu yn dal i ddyddio dros 2500 o flynyddoedd cyn unrhyw dderwydd.
Canolfan Fasnach yw'r safle yma, safle heb ei amddiffyn felly does dim awgrym o gwbl fod hon yn Gaer Rhufeinig ac mae hyn wrth gwrs yn awgrymu, fod yna sefydlogrwydd economaidd a gwleidyddol rhwng y Rhufeiniad a'r Celtiaid a hynny o fewn cenhedlaeth i ymosodiad Suetonius Paulinus ar y Derwyddon.
My view was that we should investigate further the report that there had been a battle between 200,000 Britons under Bou-dicca and the Roman Army of 10,000 under Suetonius Paulinus somewhere off Watling Street in the West Midlands in 61AD.
Later the Romans under governor Suetonius Paulinus defeated the British between London and Chester.
Roman writer Tacitus chronicled the infamous confrontation between the Roman general Suetonius Paulinus and Druids who were said to be a terrible sight in the mid-first century.
Yr awgrym felly yw fod hi ar ben ar y Derwyddon, un ai fod Suetonius Paulinus wedi eu lladd i gyd wrth iddo ymosod ar Fn yn y flwyddyn 60 OC neu fod y Derwyddon wedi heglu hi fyny am Lannerch-y-medd a chadw o'r ffordd drwy guddio yn y coed - achos does dim sn amdanynt byth eto.
Er mwyn ceisio trechu'r Derwyddon, fe aeth llywodraethwr Brittania, Suetonius Paulinus, i lannau'r Fenai gyda dwy leng o'i filwyr gorau.
When Suetonius Paulinus, the Imperial Governor sent his fleet to subdue the Celts, little did herealise that it would take almost another 2,000 years for the English to finally gain control of Welsh racing.