Dutch literature

(redirected from Tachtigers)

Dutch literature:

see Dutch and Flemish literatureDutch and Flemish literature,
literary works written in the standard language of the Low Countries since the Middle Ages. It is conventional to use the term Dutch when referring to the language spoken by the people of the modern Netherlands, and Flemish
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
De fin-de-siecle-literatuur van de Tachtigers werd minder geschikt bevonden en die ene keer toen er toch eens een bundel naturalistische verhalen van Frans Coenen door de censuur glipte, kwam van de ontvangende Zuid-Afrikaanse onderwijzer onmiddellijk het verzoek om in het vervolg van zulke vuiligheid verschoond te blijven (Van Nes, 1910).
De neerbuigendheid jegens de Criterium-poezie kan te maken hebben met de vooronderstelling dat poezie moeilijk moet zijn, althans niet vooral toegankelijk hoeft te zijn, een standpunt dat in ieder geval sinds de Tachtigers in Nederland wordt uitgedragen.
Het sonnet lijkt me Ioij uitstek een lyrische dichtvorm, zeker sedert de Tachtigers zich erover ontfermd hebben en het hebben uitgebuit als schier uniek medium voor het overbrengen van de gevoelsnuances van de dichterlijke ziel.