Dutch literature

(redirected from Tachtigers)

Dutch literature:

see Dutch and Flemish literatureDutch and Flemish literature,
literary works written in the standard language of the Low Countries since the Middle Ages. It is conventional to use the term Dutch when referring to the language spoken by the people of the modern Netherlands, and Flemish
..... Click the link for more information.
.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
welke naam de wind ook heeft hij is mannelijk in alle talen of liever jongensachtig overal blaast hij jurken bol rukt hij aan wasgoed en slaat verwoed en wispelturig de bladen om van boeken en van kranten waar het niet waait vallen geen blaren en maakt niemand bewegingen zoals jij nu met je hand door je haar zo sierlijk en vergeefs Alhoewel een van die aantreklikste kenmerke van Van hee se werk die afwesigheid van doelbewuste intertekstuele spel en literere opgesmuktheid is, herinner haar gedigte waarin die wind so bekoorlik waai die leser tog aan die werk van ander: vanaf die Nederlandse "Tachtigers" met hul simbolistiese aanwending van natuurbeelding om huile komplekse sielsbewegings mee uit te druk tot by P.B.
De fin-de-siecle-literatuur van de Tachtigers werd minder geschikt bevonden en die ene keer toen er toch eens een bundel naturalistische verhalen van Frans Coenen door de censuur glipte, kwam van de ontvangende Zuid-Afrikaanse onderwijzer onmiddellijk het verzoek om in het vervolg van zulke vuiligheid verschoond te blijven (Van Nes, 1910).
De neerbuigendheid jegens de Criterium-poezie kan te maken hebben met de vooronderstelling dat poezie moeilijk moet zijn, althans niet vooral toegankelijk hoeft te zijn, een standpunt dat in ieder geval sinds de Tachtigers in Nederland wordt uitgedragen.