Te Kanawa

(redirected from Te Kanawa, Dame Kiri (Janette))
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Te Kanawa

Dame Kiri . born 1944, New Zealand operatic soprano