Technicum

(redirected from Tehnikum)
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Technicum

 

the customary name in the USSR and a number of other countries for the main type of specialized secondary educational institution, which trains personnel with specialized secondary education for various branches of industry, agriculture, construction, transportation, and communications. In 1975 there were 4,286 specialized secondary educational institutions in the USSR, including 2,746 technicums. Of those, 1,236 were for industry, 220 for construction, 213 for transportation, 31 for communications, 681 for agriculture, and 361 for economics.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Tahtsuselt jargnes kasitookoolide ja poeglaste kaubanduskooli asutamine ning kolmandana keskastme tehnikum. (69) Kuigi oppetoo Tallinna algkoolides pidi toimuma vene keeles, nahti oppimisvoimaluste laiendamises ikkagi eesti uhiskonna tugevdamist.
Rahvamajanduse noukogu alluvusse anti ule ka projekteerimis-ja teaduslik uurimisinstituut, mis tol ajal oli Polevkivi Instituut, ning 12 tehnikumi, sealhulgas Tallinna Polutehnikum, Parnu Turbatehnikum, Voru Kohaliku Toostuse Tehnikum, Tartu Ehitustehnikum, Tallinna Kalatoostuse Tehnikum, Oisu Piimatoostustehnikum, Tallinna Kergetoostustehnikum ja Tallinna Maetehnikum.
I am also helping out at Ventspils Muzika Vidusskola and Ventspils Tehnikums this semester.