Uvod


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Uvod’

 

a river in Ivanovo Oblast, RSFSR, a left tributary of the Kliaz’ma River of the Volga River basin. The Uvod’ is 185 km long and drains an area of 3,770 sq km. It is fed predominantly by snow. The mean flow rate 30 km from the mouth is 19 cu m per sec. The Uvod’ freezes in November and opens up in April. It is used for the general water supply. Its flow is regulated by the Volga-Uvod’ Canal. The cities of Ivanovo and Kokhma are situated on the river.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ida Raffaelli, O znacenju - uvod u semantiku (Matica hrvatska, Zagreb, 2015., 309 str.)
Prevoditelj je napisao i uvod s uputama za izgovor.
Knjiga takoder moze posluziti citatelju kao uvod u teoriju kognitivne lingvistike, pogotovo zato sto se fokusira na pojavnost koja je uvelike omogucila izdvajanje i osamostaljivanje kognitivne lingvistike, posebice u radovima Georgea Lakoffa, M.
Ivan Markovic, Uvod u jezicnu morfologiju (Disput, Zagreb, 2012, 555 str.)
Opomenout nelze ani publikaci Sarky Waisove, jez nese stejny nazev jako text Josefa Smolika, tedy "Uvod do studia mezinarodnich vztahu".
Balj, B., Cuckovic, A., 2006, Prilozi za uvod u filozofiju, IP Beograd, Zrenjanin.
(2003): Uvod u simultano inzenjerstvo, Ljevarstvo, Vol 45, No.
Prvoj cjelini prethodi Predgovor Christiana Vossa i Uvod koji su napisale autorice, a knjigu zakljucuje opsezna bibliografija (str.
Zbornik otvara clanak ambicioznog naslova >>O pocetku novoUtokavskoga hrvatskoga jezicnog standarda, o njegovu poloPaju u povijesti hrvatskoga knjiPevnog jezika i u cjelini standardne novoUtokavUtine<< kao idealan uvod u problematiku jezicne standardizacije.
Nova publikace "Zpravodajske sluzby" z pera Ladislava Pokorneho predstavuje uceleny a komplexni uvod do problematiky pravni upravy zpravodajskych sluzeb v Ceske republice.
Uvod. Nekrotizirajuca infekcija mekih tkiva je veoma ozbiljna i po zivot opasna infekcija, sa veoma visokom stopom mortaliteta, posebno u grupi pacijenata sa komorbiditetima.