Uus


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

Uus,

symbol for the element ununseptiumununseptium
, artificially produced radioactive chemical element; symbol Uus; at. no. 117; mass number of most stable isotope 294; m.p., b.p., sp. gr., and valence unknown.
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Currently, there are 12 conventional banks having UUS.
UUs opened their doors to people who were exploring all different kinds of faith traditions, which I thought was appropriate.
Hupotees keskaegsele linnale eelnenud asustuse olemasolust Viiburis ei ole uus.
When one of the featured speakers, UUA President William Schultz, asked participants how many were connected to a UU congregation, about half the audience stood up.
Erinevalt endisest planeerimisprotsessist, kus ettevote oli vaid ministeeriumilt saadud plaaniulesannete taitja rollis, pidi uus planeerimisprotsess ettevotte hetkeseisu, tootmisvoimekuse ja majandusliku potentsiaali efektiivsemalt valja tooma.
150) Masinate loomisega kaasnes motteliselt uus, inimese enda loodud loodus (second nature) (151) Mitte uhelgi juhul ei ilmne, et eestlastest perpetuum mobile leiutajad oleksid taotlenud voimu inimese ule, ehkki teadvustati, et voimuga masina ule kaasneb ka voim inimese ule (industriaalajastu uus voimusuhe).
Lisaks tuleb tde mahtudes ehitada kodukt ning lammutada olemasolev Kernu sild ning selle asemele rajada uus.