Kimono

(redirected from Uwagi)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Kimono

 

the traditional Japanese costume, worn by men and women. It is a straight cut robe, which closes on the right and is secured by a sash (obi). Broad sleeves (sode) hang loosely. Kimonos worn by women are distinguished by a very wide sash and long sleeves, which are cut in one piece with the rest of the gown. There are evening, home, everyday, street, and ceremonial types of kimonos. Each type is made from a different material and has a distinctive cut.

References in periodicals archive ?
SZADOK-BRATUN, Uwagi w przedmiocie rejestracji malzenstwa w prawie swieckim i w prawie kanonicznym na tle Konkordatu 1993 roku [Osservazioni sulla registrazione del matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico relativamente al Concordato del 1993], in: Malzenstwo w prawie swieckim, cit.
Uwagi o poczatkach oSrodkow handlowych a poludniowym brzegu Baltyku w VIII-IX w.
Zamawiajacy z uwagi na specyfike przedmiotu zamwienia i niemoznosc przewidzenia faktycznego zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesuniec w zakresie rzeczowym i ilosciowym towaru z zastrzezeniem, ze wprowadzone zmiany nie moga skutkowac przekroczeniem wysokosci zobowiazania finansowego okreslonego w ofercie oraz zawartej umowie.
Z uwagi na rozlegly obszar dzialania objety przedmiotowym zamwieniem Zamawiajacy podzielil teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na nastepujacych siedem Rejonw (czesci zamwienia): Czesc 1 Rejon I Stare Miasto-Centrum; Czesc 2 Rejon II Stare Miasto-Plnoc; Czesc 3 Rejon III Nowe Miasto-Plnoc; Czesc 4 Rejon IV Nowe Miasto-Poludnie; Czesc 5 Rejon V Grunwald; Czesc 6 Rejon VI Jezyce; Czesc 7 Rejon VII Wilda.
nie mniej niz 12 m-cy lub 200 godzin pracy (w zaleznosci co uplynie wczesniej) na nowe wyroby zabudowane na sprzecie; nie mniej niz 6 m-cy lub 100 godzin pracy (w zaleznosci co uplynie wczesniej) na uzywane wyroby zabudowane na sprzecie; nie mniej niz 6 m-cy na wykonane prace lecz nie dluzej niz do momentu wykonania podobnych prac na sprzecie przez Uzytkownika lub do momentu, kiedy podobne prace musialy byc wykonane z uwagi na zaistniale przyczyny w eksploatacji, liczac od daty podpisania protokolu przyjecia-przekazania (Gm-20) przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.
budowe obiektw inzynierskich w ciagu DW 214 w miejscu przejscia nad Struga Charbrowska i Struga Bialogardzka (z uwagi na migracje zwierzat z funkcja przejscia dla zwierzat srednich),
Z uwagi na zachowanie przejrzystosci prowadzonego postepowania, ktre zmierza do udzielenia zamwienia objetego umowa ramowa, numery czesci zostaly zachowane.
z uwagi na fakt, ze cena oferty najkorzystniejszej przewyzsza kwote, ktra Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamwienia, a Zamawiajacy nie moze zwiekszyc tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamwienia Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie prac nastapi na podstawie obmiaru robt.
Z uwagi na zmiane lokalizacji miejsca zabudowy kotla w odniesieniu do w/w dokumentacji, nalezy w ofercie przewidziec koniecznosc uzyskania zmiany decyzji Pozwolenia na budowe oraz weryfikacje posiadanej Decyzji Srodowiskowej.
Z uwagi n a charakter przedmiotu zamwienia Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie prac nastapi n a podstawie obmiaru robt.
Wysokosc urzadzenia nie moze przekroczyc 2300 mm z uwagi na nisko usytuowana suwnice na hali.