Vaimuga

Vaimuga

 

a river in Arkhangelsk Oblast, RSFSR; a left tributary of the Emtsa (Severnaia Dvina basin). Length, 152 km; basin area, 4,210 sq km. The Vaimuga flows through a plain amid forests and swamps. It is fed predominantly by snow.

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(31) Radikaalseima vaimuga uliopilasseltside liikmetest autorid pidasid jatkuvalt kurja juureks aegunud ja Eesti oludesse mittesobiva baltisaksa bursivaimu eeskuju oma "harratseva" "junkurliku" "feodaalse mentaliteediga", mis vaidetavalt kujundas korporantides ulbitseva, oligarhilise ning ebademokraatliku hoiaku.
Sisaldades neid molemaid, holmab see spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, uhtlasi voimeid ja voimalusi seada sisse vajalikke suhteid tapetava looma vaimuga (Gosden 2005, 162).
Seltside ja korpide uliopilased ja vilistlased vimmatsevad, "suunatud" ja "suunamatud" professorid pornitsevad, "Tallinna" ja "Tartu" vaimuga kirjanikud on lausa riius.