Velosite

The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Velosite

 

a petroleum oil used for lubricating mechanisms that operate at high speed with a small load, such as spinning machines in the textile industry.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yillik PSA artisini gosteren velosite prostat kanser izleminde seri PSA olcumlerinin diagnostik dogrulugunu arttirmak icin kullanilmistir.
Bu nedenle calismamizda OHS olgularinda sag kalp fonksiyonlari ile iliskili ekokardiyografik parametreleri [sag ventrikul capi, pulmoner velosite, trikuspit anuler duzlem sistolik hareketi (TAPSE), sistolik pulmoner arter basinci (PABs)] ve PH sikligini arastirmayi ve bu sonuclari obez saf OUAS olgulari ile karsilastirmayi amacladik.
Sag ventrikul capi ve pulmoner velosite OHS olgularinda anlamli olarak yuksekti (sirasiyla p=0,015, p=0,012).
OHS olgularinin ekokardiyografik verileri agir OUAS olgulari ile karsilastirildiginda OHS grubunda PABs ve pulmoner velosite degerleri daha yuksekti (sirasiyla p=0,03, p=0,005) ve PH sikligi daha fazla idi (p=0,015) (Tablo 3).
olanlar arasinda PABs, sag ventrikul capi, pulmoner velosite, TAPSE ve PH sikligi benzerdi.
Gerec ye Yontemler: cahsmamizda rutin ekokardiyografik degerlendirme ik beraber sol ventrikulun doku velosite goruntulenmesi, strain/strain rate goruntulemesi beta talasemi majorlu 48 cocukta (19 kiz, 29 erkek; 8.39[+ or -]4.05 yil) ve 22 saghkh cocukta (11 kiz, 11 erkek; 8[+ or -]3.72 yil) olculmustur.
Amac: 0rtalama anuler sistolik velosite ve strain skor indeksinin akut miyokart enfarktusunde (AMI) sol ventrikul sistolik disfonksiyonunun saptanmasindaki tanisal degerinin belirlenmesidir.
0rtalama mitral anuler sistolik velosite ve strain indeksinin kesim noktalarinin bulunmasinda R0C (Reciever Operating Characteristic) egrisi analizi kullanildi
Sonuc: Akut miyokart enfarktusu hastalarinda ortalama sistolik mitral anuler velosite ve strain skor indeksi azalmaktadir.
Bu nedenle yeni tam konulmuc hafif orta derecede hipertansiyon hastalarmda sol ventrikul longitudinal miyokart fonksiyonunu doku Doppler ekokardiyografi ile strain (S), strain rate (SR), doku Doppler velosite (TDV) kullanarak inceledik.
Pulmoner velosite akselerasyon zamaninin normal degeri >130 msn olup kalp hizi ve kardiyak debiden etkilenebilir.