VIR


Also found in: Dictionary, Financial, Acronyms, Wikipedia.

VIR

References in periodicals archive ?
Bobby Rahal (Team Principal BMW Team RLL): "Obviously, we had a great race at VIR last season, scoring the first win for the BMW M8 GTE.
Die manne met wie ons slaap of geslagsverkeer mee het, word of nooit, of baie weinig verantwoordelik gemaak vir voorbehoeding.
Das became the first Indian to have his own Netflix comedy show in 2017, is coming back with another standup comedy show titled 'Vir Das Losing It' in December.
In The Villages, FL, The VIR Group's longest standing served market, the average occupancy rate in high season (January, February and March) is 97%.
As part of the agreement, Alnylam will lead ALN-HBV02 to IND filing, with Vir then progressing ALN-HBV02 through human proof of concept (POC); the companies will co-fund the program up to this point.
Die eerste afdeling, "Inleidend", bied 'n teoretiese, maar ook praktiese, oorsig wat as basis dien vir die res van die boek.
Vir die kinders, Hendrik, Nellie en Cornelia, wil ek net se dat ons baie lief is vir julle en net so trots is op julle soos wat jul ma was.
'n Voorbeeld hiervan is Silo's, wat met die eerste opslag bloot 'n metafoor vir 'n landskapsbeeld bied:
Ek het Vergilius se eerste Ecloga vir my vertaling gekies aangesien dit as 'n baie relevante gedig in die huidige Suid-Afrikaanse konteks beskou kan word.
Summary: After picking up two degrees- one in Systems Engineering and the other in Economics- from the University of Pennsylvania, Vir Advani headed for a private equity job.
There are several genes involved in virulence of Salmonella among them vir (Spvc) is most important as it act as positive regulator for expression of down stream virulent genes (Guling et al., 1998).
In 1950 verwerf hy die Elsie Ballot-beurs en vertrek na Cambridge, waar hy in sy eerste jaar UP se finale eksamen vir die LL.B.