W* algebra

W* algebra

[¦dəb·əl‚yü stär ′al·jə·brə]
(mathematics)