Wezen

Wezen

(wez -en) See Canis Major.
Collins Dictionary of Astronomy © Market House Books Ltd, 2006
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Another Canis Major star with a special relationship to Sirius is a 2nd-magnitude sun that's not part of the Southern Canis Triangle of Adhara, Delta ([delta]) Canis Majoris (Wezen), and Eta ([eta]) Canis Majoris (Aludra).
Pothier's solution was to create two main parts: one based on the "essence," or wezen, of obligations (part I, or Deel I, in Table 1), and the other on the termination, or vergaan, of obligations (part III, or Deel III).
Ze maakt van de mens een gewelddadig of kwaadaardig wezen. De dialectiek van de Verlichting, zoals de titel van Horkheimers en Adorno's publicatie luidt, draagt er toe bij dat een louter rationele benadering van de natuur geleidelijk een extreme gedaante aanneemt en zich finaal tegen de mens zelf keert ("Aufklarung ist totalitar", Adorno 12 geciteerd naar Horkheimer & Adorno, Dialectiek 19).
Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, ed.
Pl.), voltooid deelwoord: geweest, infinitief: (umgangssprachlich) wezen (Schonfeld 1932 : 24, 169; Algemene Nederlandse Spraakunst 1984 : 444-445).
Zou hij zich, als een andere Tolstoi, misschien ook gast voelen in het huis van zijn vrouw, omringd door 'n warme weelde die hij als hervormer moest verloochenen, maar toch zo heel en al, zo onafwijsbaar hoorde bij zijn diepste wezen als kunstenaar en man van de wereld?
Kern in het wereldbeeld is de ziel--elk levend wezen, maar ook elk voorwerp heeft een ziel.
Peter De Mey, "Aanzetten tot een katholieke receptie van de recente oefening in her nadenken over wezen en zending van de kerk vanwege de commissie voor Geloof en Kerkorde (2005)," pp.
You might have to peek between the trees to sight 1.8-magnitude Delta (5) Canis Majoris, or Wezen, 11[degrees] southeast of Sirius.
The late nineteenth-century Dutch Gentile artists Eduard Hilverdink, Reinier Craeyvanger, Jan David Geerling Grootveld, Willem Steelink, and Simon van Wezen produced an extensive genre of Amsterdam street scenes set in the Jewish neighborhood that conveyed equally conflicting sentiments of detachment and melancholy.
Para dar unos ejemplos: en cuanto a la transubstanciacion, los holandeses no querian introducir este termino, diciendo que su texto sobre la Eucaristia ya afirma que la esencia (wezen) del pan es cambiada, pero segun ellos en la Eucaristia se trata solo de un cambio del sentido del pan y del vino para el hombre; como en el existencialismo fenomenologico la esencia de las cosas no es nada mas que lo que significan para el observador humano.