Witold Jan Doroszewski

Doroszewski, Witold Jan

 

Born May 1, 1899, in Moscow. Polish Slavic linguist. Specialist in general linguistics, lexicology, dialectology, and philology.

Doroszewski became a professor at the University of Warsaw in 1929 and a member of the Polish Academy of Sciences in 1952. In 1932 he became editor of the journal Poradnik jézykowy (Language Guide). The Dictionary of the Polish Language (vols. 1-11, 1958-69) was published under the editorship of Doroszewski.

WORKS

Studia i szkice językoznawcze. Warsaw, 1962
Gramatyka języka polskiego, 8th ed. Warsaw, 1967. (With S. Szober.)
Elementy leksykologii i semiotyki. Warsaw, 1970

REFERENCES

Skorupka, S. “Witold Doroszewski.” Nauka Polska, 1962, no. 4.
Skorupka, S. “Professor W. Doroszewski jako badacz i kierownik naukowy.” Pracefilologiczne, 1963, vol. 18, part 1. (Includes bibliography.)