Województwo

(redirected from Wojewodztwo)
Also found in: Dictionary, Financial.

Województwo

 

in Poland the largest administrative-territorial unit, equivalent to an oblast. According to the present constitution of the Polish People’s Republic, a wojewodztwo consists of powiats (districts) and those cities that are subordinate to the wojewodztwo but administered separately from the powiats. The local agency of state authority in a wojewodztwo is the wojewodztwo people’s council, which is elected for four years by citizens who have attained the age of 18. The executive and administrative agency is the presidium of the people’s council.

References in periodicals archive ?
Major organization : WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Konsultacje toksykologiczne udzielone przez Pomorskie Centrum Toksykologii w roku 2014--wedlug wojewodztw Wojewodztwo Konsultacje Voivodeship Consultations [n] Pomorskie / Pomeranian 1 879 Warminsko-mazurskie / Warmian-Masurian 353 Kujawsko-pomorskie / Kuyavian-Pomeranian 217 Zachodniopomorskie / West Pomeranian 65 Mazowieckie / Mazovian 11 Dolnosliskie / Lower Silesian 4 Podlaskie / Podlaskie 3 Lodzkie / Lodz 3 Wielkopolskie / Greater Poland 3 Lubuskie / Lubusz 2 Podkarpackie / Subcarpathian 2 Swietokrzyskie / Swietokrzyskie 2 Opolskie / Opole 1 Malopolskie / Lesser Poland 1 Sliskie / Silesian 1 Poza Polski / Outside of Poland 3 Table 2.
Badania przeprowadzono w czasie zjazdow formacyjnych dla katechetow pracujycych na terenie diecezji kieleckiej, ktora obejmuje wojewodztwo swietokrzyskie, slyskie i malopolskie.