Wrexham

(redirected from Wrecsam)
Also found in: Dictionary.

Wrexham

(rĕk`səm), Welsh Wrescam, town (1981 pop. 39,929) and county borough, 193 sq mi (499 sq km), NE Wales. It lies in the coal field of N Wales. Wrexham's industries include the manufacture of tires, plastics, bricks, pharmaceuticals, metal and paper products, machinery, and chemicals. There are also livestock markets. Since 1946, Wrexham has been a "development area," in which the government has attempted to stimulate industry. The town is the seat of the Roman Catholic bishop of Menevia. St. Giles's Church was rebuilt in 1472 after a fire; most of the present structure dates from the 16th cent. Elihu YaleYale, Elihu,
1649–1721, English merchant, an early benefactor of Yale Univ., b. Boston. The family moved to England c.1652, and Yale was educated in London. He went to Madras (now Chennai) in the service of the British East India Company c.
..... Click the link for more information.
 is buried in the churchyard. Glyndwr Univ. is there.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Wrexham

1. a town in N Wales, in Wrexham county borough: seat of the Roman Catholic bishopric of Wales (except the former Glamorganshire); formerly noted for coal-mining. Pop.: 42 576 (2001)
2. a county borough in NE Wales, created in 1996 from part of Clwyd. Pop.: 129 700 (2003 est.). Area: 500 sq. km (193 sq. miles)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Mae gwleidyddiaeth a chwaraeon yn aml yn mynd llaw wrth law ond mae hynny'n arbennig o wir am un gwesty yng nghanol Wrecsam, fel yr esbonia un o'r cyflwynwyr, Sion Tomos Owen: "Mae'r Wynnstay Arms wedi croesawu digon o gewri ar hyd y blynyddoedd gan gynnwys y Prif Weinidog William Gladstone ac yn ol y chwedl ar falconi'r gwesty y safodd David Lloyd George a chyhoeddi bod y Rhyfel Byd Cyntaf ar ben.
Mae'r sefydliad hefyd yn gweithio mewn partneriaeth a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac Ysgol Gynradd Gwersyllt.
Mae gwleidyddiaeth a chwaraeon yn aml yn mynd llaw wrth law ond mae hynny'n arbennig o wir am un gwesty yng nghanol Wrecsam, fel yr esbonia un o'r cyflwynwyr, Sion Tomos Owen, "Mae'r Wynnstay Arms wedi croesawu digon o gewri ar hyd y blynyddoedd gan gynnwys y Prif Weinidog William Gladstone ac yn ol y chwedl ar falconi'r gwesty y safodd David Lloyd George a chyhoeddi bod y rhyfel byd cyntaf ar ben.
Clearly nobody at Scottish Power has tried to travel to Wrecsam and back in a day - and do a full day's work there!
Whilst this particular service is not statutory, it is a Welsh Government aspiration to increase the number of Welsh learners and it is indeed included in Wrecsam's Welsh in Education Strategic Plan, which outlines a major role for Mudiad Meithrin in promoting Welsh education in early years education.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, T e y Dewi Sant, Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1NF Arwyddwyd: T Coxon Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol
Canolfan Wybodaeth | EUROPE DIRECT Llangollen ECTARC, Parade Street Llangollen, LL20 8RB europedirect@ectarc.com Ffon: 01978 862200 Ffacs: 01978 861804 www.europedirectllangollen.co.uk www.facebook.com/Europe DirectLlangollen Mae Canolfan Wybodaeth EUROPE DIRECT Wrecsam yn ganolfan wybodaeth am faterion sy'n ymwneud ag Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd.
Cwpan FA: Wrecsam v Brighton (S4C, 7.15pm) Yn dilyn perfformiad campus Wrecsam i sicrhau gm gyfartal oddi cartre'' yn Brighton ychydig dros wythnos yn l yn nhrydedd rownd Cwpan FA Lloegr, mae rhamant unigryw''r gystadleuaeth yn fyw ac iach unwaith eto ar y Cae Ras.
I'M getting fed up with the current trend in Wrecsam of attempting to build houses on any available empty piece of land - usually cramming houses in very small plots next to roads and railways.
Calan ac Elan Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam Pari Unsain Bl 6 ac iau (Ysg.
We should examine the evidence: in places where there are multi-member wards like Caerffili and Cardiff there are few independents whilst in single member ward authorities like Carmarthenshire and Wrecsam there are large number of independents.
ROEDD bod yn westai anrhydeddus wrth ddadorchuddio cit newydd Clwb Pel-droed Wrecsam fel gwireddu breuddwyd i un o gefnogwr gydol oes y clwb, Russell Williams.