Snowdon

(redirected from Yr Wyddfa)
Also found in: Dictionary.

Snowdon,

Welsh Yr Wyddfa, highest mountain of Wales, 3,560 ft (1,085 m) high, Gwynedd, NW Wales. Its five peaks are separated by passes. There is a rack and pinion railway (opened 1896) from Llanberis to the summit. The Snowdon district, or Snowdonia, is noted for its scenic beauty; most of it is included in Snowdonia National Park (est. 1951). A nuclear power station (500,000-kW capacity; completed 1964) and a hydroelectric power project are in the region.

Snowdon

1
1st Earl of, title of Antony Armstrong-Jones. born 1930, British photographer, whose work includes television documentaries, photographic books, and the design of the Snowdon Aviary, London Zoo (1965). His marriage (1960--78) to Princess Margaret ended in divorce

Snowdon

2
a mountain in NW Wales, in Gwynedd: the highest peak in Wales. Height: 1085 m (3560 ft.)
References in periodicals archive ?
Yr Wyddfa and Eryri are prime examples of such pricelessnes.
Ras yr Wyddfa, S4C, yfory (tomorrow), 9pm (English subtitles)
Bydd S4C hefyd yn anelu at uchelfannau mynydd uchaf Cymru wrth gyflwyno uchafbwyntiau Ty''n Ln Volvo Ras yr Wyddfa nos yfory.
A'r ras yn dathlu 42 mlynedd ers y ras gyntaf un, pam bod Ras yr Wyddfa yn dal i ddenu rhedwyr?
Ac ar fy ffordd lan o Feddgelert o gwmpas yr Wyddfa, a finnau ar drengi wrth gyrraedd Pen y Gwryd, dw i wedi bod yn codi llaw ar y warden traffic effeithiol, sy'n brysur wrth ei waith yn mynd o un car i'r llall yn rhoi dirwy ar bob un car, gan frysio i gwblhau ei waith cyn i'r cerddwyr ddychwelyd o ben y mynydd.
Byddwn hefyd yn pwysleisio ar y ffaith na fyddai y boblogaeth Gymreig byth yn defnyddio "Snowdon" na "Snowdonia" wrth gyfeirio atynt ond trwy y Gymraeg fel yr Wyddfa ac Eryri.
45am on Monday police were called to an address at Trem yr Wyddfa by paramedics.
Alwen Eluned Jones, of Ger y Llan, Llanllyfni, is charged with killing Emma Louise Jones in an incident at Trem yr Wyddfa, Penygroes.
Yn lle crebachu, cymrodd y cwmni, gyda chymorth Cyngor Gwynedd, y cam dewr yn 2002 i estyn y rheilffordd nes ei bod yn cyrraedd canol Llanberis, gyferbyn a Rheilffordd yr Wyddfa.
Sut y bydd preifateiddio'r gwasanaeth yn effeithio ar aelodau tim achub mynydd Llanberis sy'n gwirfoddoli i achub eraill - a'r hanner miliwn o bobl sy'n mynd i ben yr Wyddfa bob blwyddyn?
Welcoming the Anglesey-based firm as the race's headline sponsor Stephen Edwards of Ras yr Wyddfa added: The race has a long history of association with international brands, running or otherwise, over the years.
Hefyd, fe fydd Heno draw yn Llanberis yn dathlu 120 mlwyddiant Rheilffordd Yr Wyddfa.