a-toluic aldehyde

α-toluic aldehyde

[¦al·fə tə′lü·ik ′al·də‚hīd]
(organic chemistry)