actol

actol

[′ak‚tȯl]
(organic chemistry)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yn arwain y cyfan mae brodor o Ddyffryn Nantlle, Ken Hughes, cyn Brifathro 70 oed a brofodd gryn lwyddiant dros y blynyddoedd gyda'i sioeau cerdd a chaneuon actol mewn Eisteddfodau led led Cymru.
Bydd mwy o gystadlu byw gyda''r nos gan gynnwys y Gn Actol i blant ysgolion cynradd.
6 ac iau (Dramatic Presentation Yrs 6 and under) 1 Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam 2 Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Cylch Eifionydd, Eryri 3 Ysgol Dafydd Llwyd, Cylch Bro Hafren, Maldwyn Can Actol Bl.
"This year, because I've been adjudicating, we've concentrated on the dramatic side of things and we were in the Can Actol on Thursday and there are other groups competing on Friday and Saturday," she said.
Aethom i weld y gystadleuaeth Gn Actol nos Lun yn y Pafiliwn, a dyna beth oedd marathon - tair awr o wylio tua deuddeg ysgol yn cystadlu.
6 ac iau (D) (Dialogue Yrs 6 and under (Learners)) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion 2 Ysgol Gynradd Gwauncelyn, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol 3 Ysgol Gynradd Coety, Cylch Ogwr, Morgannwg Ganol Can Actol Bl.
Efallai fod hyn yn mynd yn ol i'r Noson Lawen, y Steddfod Bentref, y ddrama leol, y gig yn y dafarn, y felltith gan actol neu yn waeth byth, yr opera roc.
Bydd mwy o gystadlu byw gyda'r nos gan gynnwys y Caneuon Actol i blant ysgolion cynradd.
CAROL WILLIAMS: Yes went yesterday we had a great time - children and parents LISA KING: Yes we was there last night and proud to say my daughters school came 3rd place in the can actol EIRLYS ROBERTS: Yes we were there yesterday and today.
Fe fues i'n gystadleuydd brwd ar lwyfan y 'Steddfod yn cystadlu yn y dawnsio gwerin, dawnsio disgo, cn actol a pharton canu ac yn mwynhau mynychu Eisteddfodau'r Urdd ym mhob cwr o Gymru."
Fe ddangosodd Elin Fflur sut mae canu, tra roedd cynifer arall o'r cast allan o diwn, ond rhaid cyfaddef roedd hyn fwy fel Can Actol a fe'm atgoffwyd o sut fath o Gymreictod bu rhaid i' nghenedlaeth i ymwrthod a fo ar ddiwedd y 1970au er mwyn symud yr agenda ymlaen.
6.30pm in the Main Pavilion: | An evening of competition for primary schools including the Can Actol (Action Song) competition.