alkaline

(redirected from alkalin)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.

alkaline

having the properties of or containing an alkali

alkaline

[′al·kə‚līn]
(chemistry)
Having properties of an alkali.
Having a pH greater than 7.
References in periodicals archive ?
Kimyasallar, alkalin sabunlar, ev tozu akarlari bunlarin basinda gelmektedir.
Osteoporozda Aday Genler (15,25) GENIN ADII LOKASYON SEMBOL KROMOZOMAL Matriks protein molekulleri Osteokalsin BGLAP 1g25-q31 A2HS Glycoprotein AHSG 3g27 Osteopontin SPP1 4g21-q25 Osteonektin SPOCK 5g31,3-q32 Kollajen tip 1[alpha]1 COL1A1 17g21,3-g22,1 Kollajen tip 1[alpha]2 COL1A2 7g22,1 Matriksle iliskili enzimler Katepsin K CTSK 1g21 Alkalin fosfataz ALPL 1p36,1-p34 Karbonik Anhidraz II CA2 8g22 Matriks metalloproteinaz 3 MMP3 11g22,3 Lizil Oksidaz LOX 5g23,3-g31,2 Lizin hidroksilaz PLOD 1p36 Lizin hidroksilaz 2 PLOD2 3g23?
Laboratuar verileri olarak da total beyaz kure sayisi (BK), hemoglobin, trombosit sayisi, eritrosit sedimantasyon hizi (ESH), C-reaktif protein (CRP), karaciger hasarimn gostergesi biyokimyasal degerler (ALT: Alanin aminotransferaz, AST: Aspartat aminotransferaz, ALP: Alkalin fosfataz, GGT: Gama-glutamil transpeptidaz, total ve direkt bilirubin, total protein, albumin ve protrombin zamani) degerlendirildi.
Uygulama oncesi kuvvetli bir alkalin cozeltide (glisin) sulandirilmalidir ve portabl bir infuzyon pompasma bagli bir bir kasete konmalidir (5).