antrum

(redirected from antra)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Related to antra: anthrax, Antara

antrum

Anatomy a natural cavity, hollow, or sinus, esp in a bone
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005

antrum

[′an·trəm]
(anatomy)
A cavity of a hollow organ or a sinus.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Antra vertus, budami interpretacinio posukio socialiniuose moksluose israiska, interpretaciniai komunikacijos mokslai kazin ar gali pretenduoti i autonomiskuma.
Apibendrinant galima parodyti, kad Wrigley ir Rumelto koncepciju pagrindiniai trukumai yra sie: jie pirma, pateikia tik diskretini kategorini vaizda; antra, imoniu priskyrimas vienai ar kitai kategorijai yra gan subjektyvus, nes remiasi vien tik apklausoje dalyvaujanciu ekspertu nuomone; trecia, remiantis subjektyviai nustatytais "slenksciais", atribojanciais viena imones klase nuo kitos, tampa sunku konkrecia imone priskirti vienai ar kitai klasei, kai vertinamu objektu siulomu grupiu yra daug.
Todel vertimas yra kontrabanda dviem aspektais: viena, i tautos oikos perkeliamos naujos idejos, grasinancios issprogdinti igalintas kulturines ribas; antra, vertimas atveria nauja kanala tam tikrai tautos bendrijai, kuri juo isilieja i nauja komunikacine visuma.
Antra, oficialios statistikos objektas yra administraciniai vienetai, todel nera jokios informacijos apie vidinius strukturinius miesto elementus.
Antra, inovacijoms itaka taip pat daro vyriausybes nustatomi ivairus reikalavimai, pavyzdziui, auksti produktu standartai, zemos aplinkos tarsos ribos, nurodymai triuksmo atzvilgiu ir kt., "verciantys" imones vykdyti inovacijas (Porter 1990: 585), ir, trecia, nefinansines paramos imonems, vykdancioms tyrimus ir vystyma, teikimas, pavyzdziui, inovaciju centrai, mokslo ir technologiju parkai, patentines informacijos centras ir kitos organizacijos, teikiancios specializuotas paslaugas: inovaciju perdavima ir partneriu paieska, imoniu inovatyvumo nustatyma, informacijos ir konsultaciju teikima ir t.
Vertimas--kurybos pramone, taip pat dvejopai: pirma, jis susijes su knygu leidybos industrija, antra, tai naujos ekonomines aplinkos pramanymas, susiliejant skirtingoms idejoms.
Nietzsche, pirma, neigia perskyra tarp stabilios, nekintamos "buties" ir "tapsmo", o, antra, todel, kad nepripazista egzistuojant jokios teisetos savasties kaip substancialaus subjekto.
Antra, nuo savaiminio srautu gatviu tinkle persiskirstymo (teigiama reakcija i "siauras" vietas), kuris priklausys nuo tinklo rislumo.
Pagal amziu daugiausia atstovu buvo is 29-39 metu grupes, kurie sudare 33% visu apklaustuju, antra pagal amziu buvo 40-50 metu grupe, i kuria pateko 24% apklaustuju.
Moralesas nori "islaisvinti" istorines ir metafizines dichotominiu perskyru salygas; antra, atsisakydamas dualizmo ir transcenduodamas pozityvistines kvantines fizikos ribas, G.
Analizuojant savaitini sezoniskuma, pastebeta, jog antra savaites puse generuoja didesnius teigiamus akciju pokycius.