aposaturnium

aposaturnium

[¦ap·ə·sə′tər·nē·əm]
(astronomy)